Liczba odwiedzin strony: 35934 Osób na stronie: 1
 

Lidia Andrzejewska-Czemplik 
Kancelaria notarialna

 
 
Lidia Andrzejewska-Czemplik
Kancelaria notarialna
 
Wrocławska 12
63-800 Gostyń
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 197 poz. 2027 - Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. z dnia 9 września 2004 r.) Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje: § 1.  Przyjmuje się Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", stanowiący...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 534 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza...